Välkommen till Mensa Sverige

Mensa är en ideell internationell förening som bildades i England 1946. Föreningen lokaliserar intelligenta människor världen över och för dem samman genom tidningar, möten och korrespondens. Ordet Mensa är latin och betyder bord. Mensa är en ideell rundabordsförening som är politiskt och religiöst obunden.

Mensa Sverige har funnits sedan 1964 och har idag över 5 000 medlemmar. De har fått ett resultat som motsvarar de övre 2 procenten av befolkningen när det gäller IQ. Det finns flera skalor för att mäta IQ, men alla har IQ 100 som genomsnitt för befolkningen. Skalan som används i Sverige heter Wechsler och har minimigränsen 131 för medlemskap. Det finns länder som använder andra skalor och därför har de ett annat värde på det provresultat för IQ som krävs för att erbjuda medlemskap (två andra kända skalor är Stanford-Binet respektive Cattell).

Under rubrikerna överst på sidan så finner du mer information om Mensa och vad vi gör. Du hittar även svar på vanliga frågor och information om hur du blir medlem.

Utveckling av en ny hemsida

IT-ansvarige Emil Hemdal och Vice IT-ansvarige Ken Engström jobbar med att utveckla en ny hemsida. Den nya hemsidan ligger upp för medlemmar för att få tillgång till systemet behöver du välja ett lösenord (igen), du använder medlemsnummer som användarnamn (endast siffror) eller din e-post adress.