Välkommen


Mensa är en ideell internationell förening som bildades i Storbritannien 1946. Föreningen lokaliserar intelligenta människor världen över och för dem samman genom tidningar, möten och korrespondens. Ordet Mensa är latin och betyder bord. Mensa är en ideell rundabordsförening som är politiskt och religiöst obunden.

Mensa Sverige har funnits sedan 1964 och samlar personer som fått ett resultat som motsvarande de övre 2 % av befolkningen när det gäller IQ. Det finns flera skalor för att mäta IQ, men alla har IQ 100 som genomsnitt för befolkningen. Skalan som används i Sverige heter Wechsler och har minimigränsen 131 för medlemskap. Det finns länder som använder andra skalor och därför har de ett annat värde på det provresultat för IQ som krävs för att erbjuda medlemskap (två andra kända skalor är Stanford-Binet respektive Cattell). 

Under rubrikerna överst på sidan så finner du mer information om Mensa och vad vi gör. Du finner även svar på vanliga frågor och information om hur du blir medlem.

Mensaprisvinnaren 2018, Anders Hansen.

Läs mer om Mensapriset och de tidigare vinnarna.

 

Ungdomstest i Mensas regi

Sedan hösten 2016 har Mensa Sverige då och då speciella testtillfällen för ungdomar 16-17 år. Åldersgränsen för vårt ordinarie inträdestest är 18 år.

Till hösten 2018 finns nu tre ungdomstester inbokade:

Stockholm 19 september

https://forening.foreningshuset.se/mensa/evenemang/visa/11707-ungdomstestning-16-17-ar-i-stockholm

Göteborg 1 november

https://forening.foreningshuset.se/mensa/evenemang/visa/12187-ungdomstestning-16-17-ar-i-goteborg

Uppsala 30 november

https://forening.foreningshuset.se/mensa/evenemang/visa/12154-ungdomstestning-16-17-ar-i-uppsala

Man hittar även anmälan på samma sätt som anmälan för ordinarie testning, via länken nedan.

https://forening.foreningshuset.se/mensa/evenemang

 

Varning för bluffmakare!

Vi har uppmärksammats på att det finns en sida som kallar sig mensaiqtest.net som tar betalt för att genomföra "IQ-test" utan något värde och legitimitet. De har absolut inget samröre med Mensa. 

Om du är intresserad av att testa din intelligens finns ett provtest här på vår hemsida eller möjlighet att anmäla sig till ett övervakat test som rättas av legitimerad psykolog. 

 

Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans