Hoppa till innehåll

Välkommen till Mensa Sverige


Mensa är en ideell internationell förening som bildades i Storbritannien 1946. Föreningen lokaliserar intelligenta människor världen över och för dem samman genom tidningar, möten och korrespondens. Ordet Mensa är latin och betyder bord. Mensa är en ideell rundabordsförening som är politiskt och religiöst obunden.

Mensa Sverige har funnits sedan 1964 och har idag över 5.000 medlemmar, som fått ett resultat som motsvarar de övre 2% av befolkningen när det gäller IQ. Det finns flera skalor för att mäta IQ, men alla har IQ 100 som genomsnitt för befolkningen. Skalan som används i Sverige heter Wechsler och har minimigränsen 131 för medlemskap. Det finns länder som använder andra skalor och därför har de ett annat värde på det provresultat för IQ som krävs för att erbjuda medlemskap (två andra kända skalor är Stanford-Binet respektive Cattell).

Under rubrikerna överst på sidan så finner du mer information om Mensa och vad vi gör. Du finner även svar på vanliga frågor och information om hur du blir medlem.GCP vill göra en informationsfilm


Kan du avvara 500 kronor för att stödja särbegåvade barn?
Vi hoppas att du kan stödja GCPs arbete med en informationsfilm och en informationskampanj om hur särbegåvade barn har det i skolan.

GCP vill komplettera Skolverkets utredning med barnens perspektiv. Filmen blir ca 3 minuter och kommer ligga på webben, så alla kan använda den.GCP kommer även att sammanställa verktyg och information. Målet med vår kampanj är att sprida kunskap, visa på de verktyg som finns och få de ansvariga att agera.

GCP vill låta ett professionellt filmbolag göra filmen. Vi hoppas därför att 120 familjer kan bidra med 500 kronor var. Självklart är det mycket välkommet även med större eller mindre bidrag.

Du kan sätta in ditt bidrag på Mensas plusgiro: 98 81 71-5
OBS! Märk betalningen GCP-film. Tack!

Insamlingen pågår tills filmen är färdig men vi vill gärna sätta igång så snart som möjligt, det är därför jättebra om du som vill vara med gör inbetalningen nu med en gång. Snart kommer du att kunna följa vårt arbete på GCPs sida, https://www.mensa.se/gcp

De som jobbar med kampanjen är Sten Collander, GCP, och föräldrarna Zanna Larmén och Anna Hass. Har du frågor? Mejla gcp-ansvarig@mensa.se!