Provtestet består av 24 uppgifter och tidsbegränsningen är satt till 10 minuter.

 

Börja med att studera exempeluppgifterna mycket noga.

 

I varje uppgift ges 3 x 3 figurer där den sista figuren är borttagen. Din uppgift är att, utifrån de mönster som framträder i uppgiften, fastställa vilken figur som saknas.

 

Efter genomfört test får du veta din uppskattade IQ, samt var ditt resultat placerar dig i förhållande till generella befolkningen. Resultatet är representativt endast för personer över 18 år.

 

gallery_4353_2_4070.gifgallery_4353_2_4142.gif

 

Notera att resultatet kan vara missvisande om testet utförs mer än en gång. Se därför till att du har möjlighet att prestera ditt yttersta innan du påbörjar testet

 

 

 


Till testet!
© Etienne Forsström