Rikards ruta

96 files

 1. Rikards Rutan 2020-04

  Liten korrigering av rad 2 på homogenkrysset jämfört med tidningen

  156 downloads

  Submitted

 2. Rikard Ruta 2020-03

  Ytterligare poängjustering samt justering av rutmönstret i de 12 orden som är intimt förknippade.

  146 downloads

  Submitted

 3. Rikard Ruta 2020-03

  Jämfört med tidningen komplettering av homogenkrysset, rättad poängställning samt lite förskjutning i rutmönstret för de 12 orden som är intimt förknippade.

  55 downloads

  Submitted

 4. Rikards Ruta 2020-02

  Sista svarsdatum framflyttat till 14 juni.

  154 downloads

  Submitted

 5. RIkards Ruta 2020-02

  Rättelse av uppgift nummer 1 jämfört med i tidningen

  79 downloads

  Submitted

 6. Rikards Ruta 2020-01

  Sista svarsdatum ändrat till 26/3 eftersom tidningen kom sent.  Poängställningen korrigerad.

  122 downloads

  Submitted

 7. Rikards Ruta 2020-01

  Sista svarsdatum ändrat till 26/3 eftersom tidningen kom sent.  Poängställningen korrigerad pga flera missade svar.

  44 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2020-01

  Uppdaterad poängtabell. Ett missat svar.

  77 downloads

  Submitted

 9. Rikards Ruta 2020-01

  Ändring i poängtabellen på grund av missade svar.

  35 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2020-01

  Rättelse av rad 2 på homogenkrysset.

  358 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2020-01

  Första Rutan för 2020

  126 downloads

  Submitted

 12. Rikards Ruta 2019-06

  Rikards Ruta 2019-06 Tema Sagor

  327 downloads

  Submitted

 13. Rikards ruta 2019-05

  Rikards ruta 2019-05. Uppdaterad poängställning jämfört med i tidningen.

  404 downloads

  Submitted

 14. Rikards ruta 2019-04

  Poängställningen är uppdaterad förhållande till tidningen.

  225 downloads

  Updated

 15. Rikards Rutan 2019-03

  Rikards Rutan 2019-03

  297 downloads

  Updated

 16. Rikards Ruta 2019-01

  Liten rättelse av kolumn 7 i nya Homogenkrysset.

  790 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  158 downloads

  Submitted

 18. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  392 downloads

  Submitted

 19. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  176 downloads

  Submitted

 20. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  940 downloads

  Submitted

 21. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  445 downloads

  Submitted

 22. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  445 downloads

  Submitted

 23. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  442 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  482 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  451 downloads

  Submitted