Rikards ruta

82 files

 1. Rikards Rutan 2019-02

  Rikards Rutan 2019-02

  188 downloads

  Submitted

 2. Rikards Ruta 2019-01

  Liten rättelse av kolumn 7 i nya Homogenkrysset.

  713 downloads

  Submitted

 3. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  92 downloads

  Submitted

 4. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  329 downloads

  Submitted

 5. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  106 downloads

  Submitted

 6. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  877 downloads

  Submitted

 7. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  390 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  389 downloads

  Submitted

 9. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  384 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  421 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  394 downloads

  Submitted

 12. RIkards Ruta 2018-05

  Ändring av ledtråden till vågrätt 38 på fiskkorsordet, uppgift 3

  401 downloads

  Submitted

 13. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  394 downloads

  Submitted

 14. Rikards Ruta 2018-04

  Liten korrigering av rad 1 i Homogenkrysset

  440 downloads

  Submitted

 15. Rikards Ruta 2018-04

  Tillägg i rad 1 och rad 7 på Homogenkrysset

  381 downloads

  Submitted

 16. Rikards Ruta 2018-04

  Rättning av Homogenkrysset i nedre delen.

  390 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 2018-04

  Rikards Ruta 2018-04
  Korrigeringar jämfört med tidningen: Korrigerade poäng. Ordvrängeriet handlar inte om mat.

  372 downloads

  Submitted

 18. RIkards Ruta 2018-03

  Sista svarsdatum förlängt till 9 juni.
  Rutan april 2018.doc

  404 downloads

  Submitted

 19. Rikards Ruta 2018-03

  Justering av bokstäverna i Omvänt korsord. Ett K ersätts av ett S. Alltså 4 K och 6 S.

  373 downloads

  Submitted

 20. Rikards Ruta 2018-03

  Korrigerad poängställning igen. Ingen ändring i toppen, dock.

  402 downloads

  Submitted

 21. Rikards Ruta 2018-03

  Rikards Rutan 2018-03
  Korrigerad poängställning samt missade svar.
   

  371 downloads

  Submitted

 22. Rikards Ruta 2018-02

  Ändrat svarsdatum till 15/2. Inga ändringar i övrigt.

  486 downloads

  Submitted

 23. Rikards Ruta 2018-2

  Rikards Ruta 2018-2

  409 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2018 - 01

  Rikard Ruta 2018 - 01

  597 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2017-4

  Ytterligare poäng utdelade för försvunnet mail.

  533 downloads

  Submitted