Rikards ruta

85 files

 1. Rikards Ruta 2019-06

  Rikards Ruta 2019-06 Tema Sagor

  249 downloads

  Submitted

 2. Rikards ruta 2019-05

  Rikards ruta 2019-05. Uppdaterad poängställning jämfört med i tidningen.

  371 downloads

  Submitted

 3. Rikards ruta 2019-04

  Poängställningen är uppdaterad förhållande till tidningen.

  196 downloads

  Updated

 4. Rikards Rutan 2019-03

  Rikards Rutan 2019-03

  270 downloads

  Updated

 5. Rikards Ruta 2019-01

  Liten rättelse av kolumn 7 i nya Homogenkrysset.

  764 downloads

  Submitted

 6. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  133 downloads

  Submitted

 7. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  370 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  151 downloads

  Submitted

 9. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  921 downloads

  Submitted

 10. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  428 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  428 downloads

  Submitted

 12. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  424 downloads

  Submitted

 13. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  463 downloads

  Submitted

 14. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  434 downloads

  Submitted

 15. RIkards Ruta 2018-05

  Ändring av ledtråden till vågrätt 38 på fiskkorsordet, uppgift 3

  438 downloads

  Submitted

 16. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  433 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 2018-04

  Liten korrigering av rad 1 i Homogenkrysset

  479 downloads

  Submitted

 18. Rikards Ruta 2018-04

  Tillägg i rad 1 och rad 7 på Homogenkrysset

  417 downloads

  Submitted

 19. Rikards Ruta 2018-04

  Rättning av Homogenkrysset i nedre delen.

  428 downloads

  Submitted

 20. Rikards Ruta 2018-04

  Rikards Ruta 2018-04
  Korrigeringar jämfört med tidningen: Korrigerade poäng. Ordvrängeriet handlar inte om mat.

  408 downloads

  Submitted

 21. RIkards Ruta 2018-03

  Sista svarsdatum förlängt till 9 juni.
  Rutan april 2018.doc

  441 downloads

  Submitted

 22. Rikards Ruta 2018-03

  Justering av bokstäverna i Omvänt korsord. Ett K ersätts av ett S. Alltså 4 K och 6 S.

  409 downloads

  Submitted

 23. Rikards Ruta 2018-03

  Korrigerad poängställning igen. Ingen ändring i toppen, dock.

  438 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2018-03

  Rikards Rutan 2018-03
  Korrigerad poängställning samt missade svar.
   

  408 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2018-02

  Ändrat svarsdatum till 15/2. Inga ändringar i övrigt.

  524 downloads

  Submitted