Rikards ruta

98 files

 1. Rikards ruta 2020-05

  Poängställningen korrigerad

  97 downloads

  Submitted

 2. Rikards ruta 2020-04

  Poängställningen korrigerad.

  12 downloads

  Submitted

 3. Rikards Rutan 2020-04

  Liten korrigering av rad 2 på homogenkrysset jämfört med tidningen

  170 downloads

  Submitted

 4. Rikard Ruta 2020-03

  Ytterligare poängjustering samt justering av rutmönstret i de 12 orden som är intimt förknippade.

  152 downloads

  Submitted

 5. Rikard Ruta 2020-03

  Jämfört med tidningen komplettering av homogenkrysset, rättad poängställning samt lite förskjutning i rutmönstret för de 12 orden som är intimt förknippade.

  57 downloads

  Submitted

 6. Rikards Ruta 2020-02

  Sista svarsdatum framflyttat till 14 juni.

  158 downloads

  Submitted

 7. RIkards Ruta 2020-02

  Rättelse av uppgift nummer 1 jämfört med i tidningen

  80 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2020-01

  Sista svarsdatum ändrat till 26/3 eftersom tidningen kom sent.  Poängställningen korrigerad.

  124 downloads

  Submitted

 9. Rikards Ruta 2020-01

  Sista svarsdatum ändrat till 26/3 eftersom tidningen kom sent.  Poängställningen korrigerad pga flera missade svar.

  45 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2020-01

  Uppdaterad poängtabell. Ett missat svar.

  79 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2020-01

  Ändring i poängtabellen på grund av missade svar.

  37 downloads

  Submitted

 12. Rikards Ruta 2020-01

  Rättelse av rad 2 på homogenkrysset.

  359 downloads

  Submitted

 13. Rikards Ruta 2020-01

  Första Rutan för 2020

  128 downloads

  Submitted

 14. Rikards Ruta 2019-06

  Rikards Ruta 2019-06 Tema Sagor

  329 downloads

  Submitted

 15. Rikards ruta 2019-05

  Rikards ruta 2019-05. Uppdaterad poängställning jämfört med i tidningen.

  405 downloads

  Submitted

 16. Rikards ruta 2019-04

  Poängställningen är uppdaterad förhållande till tidningen.

  226 downloads

  Updated

 17. Rikards Rutan 2019-03

  Rikards Rutan 2019-03

  298 downloads

  Updated

 18. Rikards Ruta 2019-01

  Liten rättelse av kolumn 7 i nya Homogenkrysset.

  792 downloads

  Submitted

 19. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  158 downloads

  Submitted

 20. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  392 downloads

  Submitted

 21. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  176 downloads

  Submitted

 22. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  941 downloads

  Submitted

 23. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  445 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  446 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  442 downloads

  Submitted