81 filer

 1. Rikards Ruta 2018-04

  Liten korrigering av rad 1 i Homogenkrysset

  407 nedladdningar

  Inskickat

 2. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  360 nedladdningar

  Inskickat

 3. RIkards Ruta 2018-05

  Ändring av ledtråden till vågrätt 38 på fiskkorsordet, uppgift 3

  367 nedladdningar

  Inskickat

 4. Rikards Ruta 2014-3

  Rikards Ruta 2014-3

  464 nedladdningar

  Inskickat

 5. Rikards Ruta 2014-4

  Rikards Ruta 2014-4

  463 nedladdningar

  Inskickat

 6. Rikards Ruta 2014-5

  Rikards Ruta 2014-5

  474 nedladdningar

  Inskickat

 7. Rikards Ruta 2014-6

  Rikards Ruta 2014-6

  703 nedladdningar

  Inskickat

 8. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  360 nedladdningar

  Inskickat

 9. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  386 nedladdningar

  Inskickat

 10. Rikards Ruta 2017-01

  Rättning av nöt nummer 1. Missade poäng för Freed D och Lars K. Stormästare 2016 koras.

  406 nedladdningar

  Inskickat

 11. Rikards Ruta 17-01

  Rättelse av kolumn 7. Ordet har ska vara här.

  89 nedladdningar

  Inskickat

 12. Rikards Ruta 17-01

  Rikards Ruta 2017-01
  Ändring av kolumn 2: dagar > timmar

  247 nedladdningar

  Inskickat

 13. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  348 nedladdningar

  Inskickat

 14. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  353 nedladdningar

  Inskickat

 15. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  355 nedladdningar

  Inskickat

 16. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  838 nedladdningar

  Inskickat

 17. Rikards Ruta 2015-1

  Rikards Ruta 2015-1

  834 nedladdningar

  Inskickat

 18. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  61 nedladdningar

  Inskickat

 19. Rikards Ruta 2015-2

  Rikards Ruta 2015-2

  1 256 nedladdningar

  Uppdaterad

 20. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  287 nedladdningar

  Inskickat

 21. Rikards Ruta 2017-2

  Rikards Ruta 2017-2

  119 nedladdningar

  Inskickat

 22. Rikards Ruta 2017-2

  Rutan med uppdaterad poängtabell

  67 nedladdningar

  Inskickat

 23. Rikards Ruta 2017-2

  Uppdaterad poängtabell

  104 nedladdningar

  Inskickat

 24. Rikards Ruta 2017-2

  Rättning av uppgift nummer två på ordvrängeriet.

  184 nedladdningar

  Inskickat

 25. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  46 nedladdningar

  Inskickat