Rikards ruta

81 files

 1. Rikards Ruta 2018-04

  Liten korrigering av rad 1 i Homogenkrysset

  434 downloads

  Submitted

 2. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  389 downloads

  Submitted

 3. RIkards Ruta 2018-05

  Ändring av ledtråden till vågrätt 38 på fiskkorsordet, uppgift 3

  395 downloads

  Submitted

 4. Rikards Ruta 2014-3

  Rikards Ruta 2014-3

  476 downloads

  Submitted

 5. Rikards Ruta 2014-4

  Rikards Ruta 2014-4

  475 downloads

  Submitted

 6. Rikards Ruta 2014-5

  Rikards Ruta 2014-5

  486 downloads

  Submitted

 7. Rikards Ruta 2014-6

  Rikards Ruta 2014-6

  715 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  388 downloads

  Submitted

 9. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  414 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2017-01

  Rättning av nöt nummer 1. Missade poäng för Freed D och Lars K. Stormästare 2016 koras.

  426 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 17-01

  Rättelse av kolumn 7. Ordet har ska vara här.

  109 downloads

  Submitted

 12. Rikards Ruta 17-01

  Rikards Ruta 2017-01
  Ändring av kolumn 2: dagar > timmar

  267 downloads

  Submitted

 13. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  378 downloads

  Submitted

 14. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  383 downloads

  Submitted

 15. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  384 downloads

  Submitted

 16. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  867 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 2015-1

  Rikards Ruta 2015-1

  848 downloads

  Submitted

 18. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01

  96 downloads

  Submitted

 19. Rikards Ruta 2015-2

  Rikards Ruta 2015-2

  1,306 downloads

  Updated

 20. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  320 downloads

  Submitted

 21. Rikards Ruta 2017-2

  Rikards Ruta 2017-2

  139 downloads

  Submitted

 22. Rikards Ruta 2017-2

  Rutan med uppdaterad poängtabell

  87 downloads

  Submitted

 23. Rikards Ruta 2017-2

  Uppdaterad poängtabell

  124 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2017-2

  Rättning av uppgift nummer två på ordvrängeriet.

  204 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2019-01

  Rättning av nya Homogenkrysset. 

  79 downloads

  Submitted