Rikards ruta

95 files

 1. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  442 downloads

  Submitted

 2. Rikards Ruta 2018-06

  Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.

  438 downloads

  Submitted

 3. Rikards Ruta 2018-04

  Rättning av Homogenkrysset i nedre delen.

  437 downloads

  Submitted

 4. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  437 downloads

  Submitted

 5. Rikards Ruta 2017-4

  Rutan kompletterad med svar och resultat från lösare vars mail försvunnit på vägen. Inga ändringar i nötterna.

  436 downloads

  Submitted

 6. Rikards Ruta 2018-06

  Rikards Ruta 2018-06. Korrigerad poängställning jämfört med i tidningen.

  434 downloads

  Submitted

 7. Rikards Ruta 2018-04

  Tillägg i rad 1 och rad 7 på Homogenkrysset

  427 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2017-4

  Rättelse av rad 1 på homogenkrysset. Ett lösenord saknades.

  425 downloads

  Submitted

 9. Rikards Ruta 2017-4

  Rikards Ruta 2017-4. Korrigering av kolumn 5, vid i stället för vi. Samt mindre justering av poängtabellen.

  424 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2018-03

  Justering av bokstäverna i Omvänt korsord. Ett K ersätts av ett S. Alltså 4 K och 6 S.

  418 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2018-03

  Rikards Rutan 2018-03
  Korrigerad poängställning samt missade svar.
   

  417 downloads

  Submitted

 12. Rikards Ruta 2018-04

  Rikards Ruta 2018-04
  Korrigeringar jämfört med tidningen: Korrigerade poäng. Ordvrängeriet handlar inte om mat.

  417 downloads

  Submitted

 13. Rikards ruta 2019-05

  Rikards ruta 2019-05. Uppdaterad poängställning jämfört med i tidningen.

  391 downloads

  Submitted

 14. Rikards Ruta 2015-5

  Rikards Ruta 2015-5

  383 downloads

  Submitted

 15. Rikards Ruta 2019-01

  Rikards Ruta 2019-01. Rättelse av homogenkryss.

  381 downloads

  Submitted

 16. Rikards Ruta 2020-01

  Rättelse av rad 2 på homogenkrysset.

  346 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 17-01

  Rikards Ruta 2017-01
  Ändring av kolumn 2: dagar > timmar

  315 downloads

  Submitted

 18. Rikards Ruta 2019-06

  Rikards Ruta 2019-06 Tema Sagor

  314 downloads

  Submitted

 19. Rikards ruta 2012-2

  Rikards ruta från Legatus Mensae

  306 downloads

  Submitted

 20. Rikards ruta 2012-1

  Rikards ruta från Legatus Mensae

  300 downloads

  Submitted

 21. Rikards Rutan 2019-03

  Rikards Rutan 2019-03

  287 downloads

  Updated

 22. Rikards ruta 2012-6

  Rikards ruta från Legatus Mensae

  264 downloads

  Submitted

 23. Rikards ruta 2012-4

  Rikards ruta från Legatus Mensae

  258 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2017-2

  Rättning av uppgift nummer två på ordvrängeriet.

  251 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2015-6

  Rikards Ruta 2015-6

  227 downloads

  Submitted