Rikards ruta

82 files

 1. Rikards Ruta 2017-2

  Rättning av uppgift nummer två på ordvrängeriet.

  204 downloads

  Submitted

 2. Rikards Ruta 2018 - 01

  Rikard Ruta 2018 - 01

  589 downloads

  Submitted

 3. Rikards Ruta 2017-2

  Rättelse av rad 8 på det stora Homogenkrysset.

  493 downloads

  Submitted

 4. Rikard Ruta 2017-4

  Rättning av rad 8 på homogenkysset. Det saknades en ledtråd.

  505 downloads

  Submitted

 5. Rikards Ruta 2019-01

  Liten rättelse av kolumn 7 i nya Homogenkrysset.

  700 downloads

  Submitted

 6. Rikards Rutan 2018-06

  Homogenkrysset utgår i denna omgång eftersom det fanns fel i konstruktionen. Inga poäng räknas på denna uppgift denna gång. I denna version på nätet är felen rättade och uppgiften finns kvar till nästkommande Ruta.

  867 downloads

  Submitted

 7. Rikards Ruta 2017-2

  Uppdaterad poängtabell

  124 downloads

  Submitted

 8. Rikards Ruta 2017-4

  Rikards Ruta 2017-4

  399 downloads

  Submitted

 9. Rikards Ruta 2017-4

  Rikards Ruta 2017-4. Korrigering av kolumn 5, vid i stället för vi. Samt mindre justering av poängtabellen.

  376 downloads

  Submitted

 10. Rikards Ruta 2017-4

  Rättelse av rad 1 på homogenkrysset. Ett lösenord saknades.

  378 downloads

  Submitted

 11. Rikards Ruta 2017-4

  Rutan kompletterad med svar och resultat från lösare vars mail försvunnit på vägen. Inga ändringar i nötterna.

  387 downloads

  Submitted

 12. RIkards Ruta 2018-03

  Sista svarsdatum förlängt till 9 juni.
  Rutan april 2018.doc

  396 downloads

  Submitted

 13. Rikards Ruta 2018-2

  Rikards Ruta 2018-2

  402 downloads

  Submitted

 14. Rikards Ruta 2017-2

  Rutan med uppdaterad poängtabell

  87 downloads

  Submitted

 15. Rikards Ruta 2018-04

  Liten korrigering av rad 1 i Homogenkrysset

  434 downloads

  Submitted

 16. Rikards Ruta 2018-03

  Korrigerad poängställning igen. Ingen ändring i toppen, dock.

  396 downloads

  Submitted

 17. Rikards Ruta 2018-05

  Rikards Ruta 2018-05

  389 downloads

  Submitted

 18. Rikards Ruta 2018-03

  Justering av bokstäverna i Omvänt korsord. Ett K ersätts av ett S. Alltså 4 K och 6 S.

  366 downloads

  Submitted

 19. RIkards Ruta 2018-05

  Ändring av ledtråden till vågrätt 38 på fiskkorsordet, uppgift 3

  395 downloads

  Submitted

 20. Rikards Ruta 2018-05

  Liten komplettering i homogenkrysset på kolumn 5.

  414 downloads

  Submitted

 21. Rikards Ruta 2018-03

  Rikards Rutan 2018-03
  Korrigerad poängställning samt missade svar.
   

  365 downloads

  Submitted

 22. Rikards Ruta 2018-04

  Tillägg i rad 1 och rad 7 på Homogenkrysset

  376 downloads

  Submitted

 23. RIkards Rutan 2018-06

  Tillägg av ett ord på rad 9 på homogenkrysset.

  384 downloads

  Submitted

 24. Rikards Ruta 2018-04

  Rättning av Homogenkrysset i nedre delen.

  385 downloads

  Submitted

 25. Rikards Ruta 2018-05

  Korrigering av ordvrängeriet. Substantiv är utbytt mot ord.

  388 downloads

  Submitted