Rikards Ruta 2017-4 1.0.1


About This File

Rikards Ruta 2017-4. Korrigering av kolumn 5, vid i stället för vi. Samt mindre justering av poängtabellen.


0