Rikards Ruta 2017-4 1.0.4


Om den här filen

Rutan kompletterad med svar och resultat från lösare vars mail försvunnit på vägen. Inga ändringar i nötterna.


0