Rikards Ruta 2018-06 1.0.1


Om den här filen

Lite korrigering av svaret på fiskkorsordet. 28 lodrätt ska vara ante.


0