• Gifted Children Program - GCP


  Gifted Children Program (GCP)

  GCP Sverige består av ett antal engagerade, ideellt arbetande informatörer under ledning av Mensa Sveriges GCP-ansvarige Timmy Burchard och vice GCP-ansvarige Stefan Pettersson. Alla informatörer är medlemmar i Mensa samt har genomgått GCP:s informatörsutbildning. 

  Mensa Sverige och GCP arbetar för att öka förståelsen i samhället för att särskilt begåvade barn behöver speciella förutsättningar för att kunna blomma ut som både intelligenta och harmoniska individer istället för att riskera att hamna utanför både socialt och kunskapsmässigt.

  Vi samarbetar även med andra länders GCP-organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter.

  Föreläsningar

  GCP:s kärnverksamhet är att informera om särskilt begåvade barn, oftast i form av kostnadsfria föreläsningar. De flesta föreläsningarna hålls hos skolor som bjudit in informatörer till en studiedag eller liknande, men det förekommer även föreläsningar i andra sammanhang eller som evenemang öppna för alla.

  Föreläsningen tar omkring en timme och är gratis. Vi finns över hela landet, men på vissa håll kan det ta längre tid innan vi har tid att besöka er. Är du intresserad eller vill boka en föreläsning så skicka ett mejl till GCP-ansvarig. Föreslå gärna några datum så kollar vi med våra informatörer om något passar.

  Vi hjälper även gärna till med att samla andra till träffar, svara på frågor om särskild begåvning eller, om det är möjligt, förmedla kontakter till andra som kan svara på frågor, bli mentorer till särskilt begåvade barn eller liknande.

  Nätverk och aktiviteter

  GCP erbjuder även ett nationellt nätverk för föräldrar till särskilt begåvade barn. I de nätverken träffas vi, umgås och utbyter erfarenheter. Det kan vara alltifrån studiebesök, after work för föräldrar till tonårsträffar och en hel del däremellan. Nätverket har bland annat ordnat fikaträffar, studiebesök på allt från museum till högteknologiska företag, tonårsträffar och föräldraluncher.

  Om du är förälder till ett eller flera särskilt begåvade barn och önskar ingå i nätverket så kontakta gcp-ansvarig@mensa.se och berätta lite kort om er situation. Nätverket har en privat grupp på Facebook där föräldrar, GCP-ansvariga och andra med kunskap om särskild begåvning deltar och ger varandra tips och delar erfarenheter. Det är för närvarande lite drygt 1200 medlemmar i gruppen.

  GCP i media 

  TV4, Nyhetsmorgon, 2016-09-08: https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3511261

  P1’s ”Kropp och själ” 2016-08-02: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/761161?programid=1272

  Film från Begåvningskonferensen 2014: https://urplay.se/program/188332-ur-samtiden-begavning-tillgang-eller-belastning-kallad-dum-tills-man-tror-pa-det

  GCP:s mål

  Vårt mål är att alla föräldrar och pedagoger utvecklar en förståelse för särskilt begåvade personers förutsättningar och behov och att alla vuxna på ett inspirerande sätt kan bemöta även särskilt begåvade barn och unga så att de kan utvecklas maximalt. Många barn och unga som idag ibland kanske betraktas som besvärliga med sina ofta märkliga frågor, förmågor och udda beteende ska bli sedda och respekterade och därmed på ett bättre sätt komma till sin rätt såväl i, utanför som efter skolan. Till glädje för både sig själva, sina klasskamrater, föräldrar och lärare men också för samhället som helhet!