• Gifted Children Program - GCP


  Gifted Children Program (GCP)

  GCP Sverige består av ett antal engagerade, ideellt arbetande informatörer under ledning av Mensa Sveriges GCP-ansvarige Timmy Burchard. Alla informatörer är medlemmar i Mensa samt har genomgått GCP:s informatörsutbildning. 

  Mensa Sverige och GCP arbetar för att öka förståelsen i samhället för att särbegåvade barn behöver speciella förutsättningar för att kunna blomma ut som både intelligenta och harmoniska individer istället för att riskera att hamna utanför både socialt och kunskapsmässigt.

  Vi samarbetar även med andra länders GCP-organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter.

   

  Föreläsningar

  GCP:s kärnverksamhet är att informera om särbegåvade barn, oftast i form av gratis föreläsningar. De flesta föreläsningarna hålls hos skolor som bjudit in informatörer till en studiedag eller liknande, men det förekommer även föreläsningar i andra sammanhang eller som evenemang öppna för alla.

  Föreläsningen tar omkring en timme och är gratis (förutom i förekommande fall reseersättning). Vi finns över hela landet, men på vissa håll kan det ta längre tid innan vi har tid att besöka er. Är du intresserad eller vill boka en föreläsning kan du kontakta GCP-ansvarig.

  Vi hjälper även gärna till med att samla andra till träffar, svara på frågor om särbegåvning eller, om det är möjligt, förmedla kontakter till andra som kan svara på frågor, bli mentorer till särbegåvade barn eller liknande.

   

  Nätverk

  GCP består även av nätverk för särbegåvade barn och deras föräldrar. I de nätverken träffas vi, umgås och utbyter erfarenheter. Det kan vara alltifrån studiebesök, after work för föräldrar till tonårsträffar och en hel del däremellan.

  Om du är förälder till ett eller flera särbegåvade barn och vill ha kontakt, engagera dig eller t.o.m. vara med och bilda ett nätverk på din hemort, kontakta gcp-ansvarig@mensa.se.

   

  Skolnätverk

  GCP:s skolnätverk hjälper skolorna i nätverket att träffas och utbyta erfarenheter kring hur man bäst tillgodoser de behov av stöd som finns för särskilt begåvade elever i skolan. 

   

  Aktiviteter

  GCP-nätverken för föräldrar och barn har bland annat ordnat fikaträffar, studiebesök på allt från museum till högteknologiska företag, tonårsträffar, after work för föräldrar, föräldraluncher osv.

   

  Begåvningskonferensen

  GCP är en av medarrangörerna av Begåvningskonferensen som hölls för första gången 11 december 2014 (http://begavad.se/kategori/begavningskonferensen/). 

   

  GCP i media 

  TV4, Nyhetsmorgon, 2016-09-08: https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3511261

  P1’s ”Kropp och själ” 16-08-02: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/761161?programid=1272

  Film från Begåvningskonferensen: http://urskola.se/Produkter/188332-UR-Samtiden-Begavning-tillgang-eller-belastning-Kallad-dum-tills-man-tror-pa-det

   

  GCP:s mål

  Vårt mål är att alla föräldrar och pedagoger utvecklar en självklar förståelse för särbegåvade personers förutsättningar och behov och att alla vuxna på ett inspirerande sätt kan bemöta även särbegåvade barn och unga så att de kan utvecklas maximalt. 

  Många barn och unga som idag ibland kanske betraktas som besvärliga med sina ofta märkliga frågor, förmågor och udda beteende ska bli sedda och respekterade och därmed på ett bättre sätt komma till sin rätt såväl i, utanför som efter skolan. Till glädje för både sig själva, sina klasskamrater, föräldrar och lärare men också för samhället som helhet!