• Särbegåvning


  Särbegåvning

  I Sverige räknas de som har en IQ bland de 5 % högsta i befolkningen som särbegåvade. Dock anser vi att det inte bara handlar om uppmätta siffror utan även upplevelser och gemensamma drag i beteendet. Läs mer på fördjupningssidan om särbegåvning om:

  • Kännetecken – hur känner du igen om ett barn är särbegåvat?
  • Behov – vilket stöd behöver särbegåvade barn?
  • Vad man som förälder kan göra
  • Vad skolan kan göra
  • Problem som kan uppstå

   

  Gifted Children Program

  Mensas Gifted Children Program, förkortat GCP, arbetar för att informera om särbegåvade barn och deras möjligheter och behov samt påverka för att lyfta frågan i olika forum på både riksplanet samt lokalt över hela landet.

  Läs mer på fördjupningssidan om GCP om:

  • Föreläsningar – boka en gratis föreläsning
  • Nätverk – olika lokala sammanslutningar för föräldrar, barn och skolor.
  • Aktiviteter
  • GCP:s mål

   

  Kontakt

  Nationellt/de områden som inte har lokalt nätverk: gcp-ansvarig@mensa.se

  GCP Stockholm: gcp-ansvarig@mensa.se

  GCP Uppsala: gcp.uppsala@mensa.se

  GCP Mitt (Dalarna/Gävleborg/Medelpad): gcp.mitt@mensa.se

  GCP Värmland: gcp.varmland@mensa.se


   
   

  Läs gärna mer här: http://www.begavadebarn.nu