• Särskild begåvning


  Särskild begåvning

  I Sverige räknas de som har en IQ bland de fem procent högsta i befolkningen som särskilt begåvade. Dock anser vi att det inte bara handlar om uppmätta siffror utan även upplevelser och gemensamma drag i beteendet. Läs mer på fördjupningssidan om särskild begåvning om:

  • Kännetecken – hur känner du igen om ett barn är särbegåvat?
  • Behov – vilket stöd behöver särbegåvade barn?
  • Vad man som förälder kan göra
  • Vad skolan kan göra
  • Problem som kan uppstå

  Gifted Children Program

  Mensas Gifted Children Program, förkortat GCP, arbetar för att informera om särskilt begåvade barn och deras möjligheter och behov samt påverka för att lyfta frågan i olika forum på både riksplanet samt lokalt över hela landet.

  Läs mer på fördjupningssidan om GCP om:

  • Föreläsningar – boka en gratis föreläsning
  • Nätverk – olika lokala sammanslutningar för föräldrar, barn och skolor.
  • Aktiviteter
  • GCP:s mål

  Kontakt

  gcp-ansvarig@mensa.se

   


   
   

  För vidare information om särskild begåvning och andra initiativ, se gärna http://www.särbegåvning.se