• Särskild begåvning


  Särskild begåvning

  I Sverige räknas de som har en IQ bland de fem procent högsta i befolkningen som särskilt begåvade. Dock anser vi att det inte bara handlar om uppmätta siffror utan även upplevelser och gemensamma drag i beteendet. Läs mer på fördjupningssidan om särskild begåvning om:

  • Kännetecken – hur känner du igen om ett barn är särbegåvat?
  • Behov – vilket stöd behöver särbegåvade barn?
  • Vad man som förälder kan göra
  • Vad skolan kan göra
  • Problem som kan uppstå

  Gifted Children Program

  Mensas Gifted Children Program, förkortat GCP, arbetar för att informera om särskilt begåvade barn och deras möjligheter och behov samt påverka för att lyfta frågan i olika forum på både riksplanet samt lokalt över hela landet.

  Läs mer på fördjupningssidan om GCP om:

  • Föreläsningar – boka en gratis föreläsning
  • Nätverk – olika lokala sammanslutningar för föräldrar, barn och skolor.
  • Aktiviteter
  • GCP:s mål

  Kontakt

  gcp-ansvarig@mensa.se

   


   

  Vanligt förekommande frågor, med svar:

  Fråga: Hur tar jag reda på om mitt barn är särbegåvat?

  Timmy tipsar:
  Studier visar att föräldrar är väldigt bra på att bedöma om deras barn är särbegåvade eller inte om de får veta vad de ska titta efter. Ett center i USA har tagit fram ett antal frågor som hjälper föräldrar att få en indikation på om ett barn är särbegåvat, här är en länk: http://www.gifteddevelopment.com/quiz/is-your-child-gifted

  I övrigt är det upp till en psykolog att utifrån en begåvningsutredning avgöra ett barns begåvningsnivå. För barn i åldern 2-6 år kallas det för WPPSI, i åldern 7-16 kallas det för WISC, och från 16 år och uppåt kallas det för WAIS. Dessa utredningar och tester mäter mycket mer än vad ett ensamt IQ-test mäter.

  Fråga: Mitt barn är särbegåvat, vad kan jag göra för att hjälpa hen?

  Stefan svarar:
  Mitt tips är att ni läser på om särskild begåvning och lär er så mycket ni kan. Det finns många böcker i ämnet och två att rekommendera i början är Mona Liljedahls bok från 2018 Särskilt begåvade elever och Linda K.Silverman Särskilt begåvade barn. Den första är skriven för pedagoger och föräldrar i den svenska skolan och den andra är lite mer avancerad och mer för amerikanska förhållanden men den finns översatt till svenska och beskriver forskningen mer på djupet. Det finns även flera webbsidor om särskild begåvning. Förutom vår egen http://www.mensa.se/gcp så är http://www.begavadebarn.nu/ också en bra start. Det finns också en hel del material på YouTube med inspelningar från olika föreläsningar som till exempel från Brainchild https://www.youtube.com/playlist?list=PLnVoa9gmbD3TonO2np2M1xtPIpqfZk9Ry . Se även http://www.särbegåvning.se/. Ett ytterligare tips är att leta upp olika nätverk kring särbegåvning, se nästa fråga.

  Fråga: Finns det några nätverk kring särbegåvning, antingen för mig som förälder eller direkt för mitt barn?

  Stefan svarar:
  Det gör det! GCP har ett stort föräldra-nätverk i form av en Facebook-grupp, för att bli medlem där behöver du mejla oss på gcp-ansvarig@mensa.se och presentera dig - vem du är, lite bakgrundshistoria, varför du vill gå med, etc. Ange även den mejladress som är kopplad till ditt Facebook-konto. Gruppen är hemlig och där kan du komma i kontakt med andra familjer i liknande situationer, få tips och råd, höra om andra grupper och event, anordna egna träffar, etc.

  I övrigt har www.filurum.se även nätverk för flera olika grupper, t. ex. för föräldrar, pedagoger, samt ungdomar. Kika där!

  Fråga: Jag arbetar för en skola och vi skulle vilja ha en föreläsning av er. När kan ni komma?

  Timmy tipsar:
  Skicka oss ett mejl på gcp-ansvarig@mensa.se och kom med förslag på tider/dagar som skulle passa er. Skriv var skolan ligger och vad den heter!