Mensa grundades i Storbritannien 1946.

Tanken var först att starta en hjärntrust som skulle lösa världens problem. Men i praktiken har Mensa kommit att huvudsakligen bli en social förening. Idén spred sig snart från Storbritannien till bl a USA, där Mensa nu har ca 50 000 medlemmar. I hela världen finns över 110 000 medlemmar.

I Sverige började det 1964. Den amerikanske reklammannen och mensanen Jay Albrecht bodde och arbetade i Stockholm. Han startade upp föreningen bl a med hjälp av provocerande affischer. Snart fick han uppmärksamhet i tidningar och snart kom testningarna igång à 25 kronor. Det var som mest ett 40-tal medlemmar i Sverige - de flesta män under 30 års ålder. Mötena kunde ha teman som ölprovning, hjälp till U-länder, film, science fiction, kriminalpolitik, könsroller och fest med dans. Medlemstidningen hette IQ-kuriren och skrevs av Henrik Eriksson, sedermera lärare vid KTH i Stockholm. "Existerar intelligent liv på Jorden?" stod det på en förstasida.

1966 startades finska Mensa av bl a Robert von Bahr, en av de svenska medlemmarna. Robert startade senare skivbolaget Bis. Finska Mensa skulle småningom växa till den största Mensa-föreningen utanför den engelskspråkiga världen, med över 2100 medlemmar.

1968 flyttade Jay Albrecht tillbaka till USA och därefter gick tyvärr luften ur Mensa Sverige. Endast ett fåtal personer fortsatte att vara direkta medlemmar i internationella Mensa.1977-1980 försökte bl a Bengt Thorson, Per Carlson, Olle Fjordgren och Peter Wennerholm få igång verksamheten i Sverige. Det gick långsamt, så de 10-talet svenska mensanerna gick med i Mensa Norge som hade startats 1977.

Mensa Norge kom snart att heta Mensa Norge-Sverige och växte stadigt. 1986 var det 120 medlemmar varav hälften svenska.

Den svenska delen av föreningen blev allt mer tongivande och efter en medlemsomröstning 1986 bildades Mensa Sverige 1 januari 1987.Göran Pettersson valdes till föreningens ordförande.

Vi fick igång testning och värvning och kom snart över 100 medlemmar. Nyrekryteringen är ju livsviktig för en liten ideell förening. Föreningens tidskrift heter Legatus Mensae. Legatus är latin för budbärare och Mensa är ju föreningens namn som på latin betyder bord. Så lite skämtsamt kan man kalla vår tidskrift för "bordets budbärare".

På 1990-talet har Göran Pettersson varit ordförande, därefter Jola Sigmond, för att åter avlösas av Göran Pettersson. 1997 hade vi drygt 400 medlemmar. År 2000 hette vår ordförande Ola Kallemur och vi hade över 600 medlemmar.

2001 tog Erik Aludden över ordförandeskapet och år 2002 hade vi nära 800 medlemmar. Därefter och till och med våren 2011 var Björn Liljeqvist ordförande och vi hade en snabb medlemstillströmning. Från 1100 medlemmar år 2004, till 1800 år 2005, 2000 år 2007 och 3500 år 2011 – kvinnor och män i olika åldrar.

Avslutningsvis hade Mensa Sverige sin första kvinnliga ordförande maj 2011 - april 2013 - Jenny Åkerman.