Syfte och ändamål


En förening med anor

Mensa är en ideell internationell förening som bildades i England 1946. Föreningen lokaliserar intelligenta människor världen över och för dem samman genom tidningar, möten och korrespondens. Ordet Mensa är latin och betyder bord. Mensa är en ideell rundabordsförening som är politiskt och religiöst obunden.

Mensa International har idag mer än 134 000 medlemmar spridda i över 100 länder. Flest medlemmar finns i USA, Storbritannien och Tyskland.

Mensa i Sverige

Mensa Sverige har ca 7 000 medlemmar, som fått ett resultat som motsvarar de övre 2 % av befolkningen när det gäller IQ. Det finns flera skalor för att mäta IQ, men alla har IQ 100 som genomsnitt för befolkningen. Skalan som används i Sverige heter WAIS/Wechsler och har minimigränsen 131 för medlemskap. Det finns länder som använder andra skalor och därför har de ett annat värde på det provresultat för IQ som krävs för att erbjuda medlemskap (två andra kända skalor är Stanford-Binet respektive Cattell).

I Sverige är den äldsta medlemmen är 83 och den yngsta medlemmen är 5 år.

Mensas stadgar är likadana i alla länder och har tre huvudsyften:

  • Identifiera och främja mänsklig intelligens så att denna kan komma
    mänskligheten till godo.
  • Uppmuntra forskning rörande intelligensens natur, karakteristika och
    användning.
  • Skapa intellektuellt och socialt stimulerande miljöer för sina medlemmar.

 

Mensa i världen

The Mensa Research Journal (MRJ) erbjuds till allmänheten. De vetenskapliga forskningsartiklar som presenteras väljs från ett brett underlag av forskningsjournaler. Varje nummer har ett specifikt tema. Som en kanal för Mensa Education & Research Foundation, vill MRJ också försöka utbilda läsarna i valda teman och ämnen. Redaktörer väljs från många yrken för att studera aktuella forskningsartiklar om intelligens och den mängd av krafter som påverkar intelligens negativt och positivt. Varje tema presenteras med ett högkvalitativt tryck i en tidskrift som kommer ut tre gånger per år.

The Mensa Research Journal har ett av de lägsta priserna på marknaden för en forskningsjournal. Den är publicerad i USA men en internationell inriktning är säkrad genom ett anslag från Mensa International Ltd. Utnämningar till Mensas Awards for Excellence tas upp i ett nummer varje år. Några teman från senaste tiden är ”Lead Weights on Intelligence”, ”Memory” och ”Alcohol and its intellectual impact”. MRJ tar emot bokrecentioner på böcker relaterade till intelligens, informerar om pedagogiska tilldragelser och har en evenemangskalender.

Man behöver inte vara medlem i Mensa för att prenumerera, det räcker att vara intresserad av den senaste informationen kring begåvning, intelligensmätning, förlust av intelligens, ökande eller minskande intelligens. Medlemmar i Mensa Sverige kan prenumerera på MRJ till subventionerat pris, gå till vår medlemsbutik för beställningsinformation.

”The Mensa Education & Research Foundation college scholarship program” är unikt på så sätt att beviljande av fonder baseras helt på essäer skrivna av de som ansöker. Det finns inget krav på Mensamedlemskap, man tar heller inte hänsyn till betyg, akademiskt program eller ekonomiska behov.

Mensamedlemmar eller grupper av medlemmar hittar olika vägar att bidra till samhällets utveckling genom ideella aktiviteter på deras ort. Exempel är individuell hjälp till analfabeter, insamling av böcker till skolbibliotek eller föredrag för skolpersonal. Många Mensagrupper erbjuder stipendier för särskilt begåvade. I Sverige arbetar vi mycket med information kring särskilt begåvade barn.

I USA utser Mensamedlemmar årets spel bland underhållningsspel (ej dataspel) från speltillverkare. De fem spel som får högsta betyg får sedan använda märket Mensa Select® på förpackningen.

Mensa Colloquium” är en träff för att skapa ett forum för ämnen av stort allmänt intresse. Där förs Mensamedlemmar och olika experter samman under en dag/helg för att utforska ämnet i fråga. Senaste åren har t.ex. haft ämnen som: energianvändning, politik, medicin, begåvade barn och medvetenhet.

2018 äger Colloquium rum den 3 juli i Indianapolis, Indiana, USA. Temat för sammankomsten är "The evolution and revolution of manufacturing." 

Registrering till Colloquium är öppet för allmänheten.