Organisation


Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

Styrelsen - email

Du når hela styrelsen på gruppadressen board_sweden@mensa.se

Ordförande - E-post: ordforande@mensa.se - Martina Gustafsson

Vice ordförande - E-post: viceordforande@mensa.se - Bengt Wendel

Medlemsansvarig - E-post: medlemsansvarig@mensa.se - Fredrik Carlstedt

Testansvarig - E-post: testansvarig@mensa.se - Gustav Knutsson

Sekreterare - E-post: sekreterare@mensa.se - Agnes Hedberg

Kassör - E-post: kassor@mensa.se - Torgny Handreck

Aktivitetsansvarig - E-post: aktivitetsansvarig@mensa.se - Anna Bogmer

Suppleant 1 - E-post: suppleant1@mensa.se - Pär Wikström

Suppleant 2 - E-post: suppleant2@mensa.se - Linda Eriksson

Nationella funktionärer som väljs av årsmötet

 

Ombudsman: Erik Aludden
E-post: ombudsman@mensa.se

Revisor: Stefano Giangiacomo
E-post: revisor@mensa.se


Valkommitté
val@mensa.se

  • Kristina Nielsen
  • Lena Padukova
  • Desirée Edeskär
  • Suppleant Tove Verner-Carlsson


Föreningens postadress
Mensa Sverige c/o Föreningshuset
Virkesvägen
26 120 30 Stockholm

 

Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se
Ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

I Sverige bedrivs verksamheten både på riksnivå och lokalt. Alla som går med i föreningen är automatiskt medlemmar i Mensa Sverige och har rösträtt på årsmötet. Förutom Mensa Sverige finns ett antal lokalföreningar, och i de områden som inte har lokalföreningar finns en lokalt medlemsansvarig, LMA, som samordnar aktiviteter och träffar för medlemmarna.

Lokalföreningarna har en egen styrelse och egen ekonomi. Du ansluts automatiskt till lokalföreningen i ditt område om det finns en sådan.

Det finns LMA i följande områden: Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Mittsverige, Mälardalen, Värmland, Västerbotten och Örebro.

sml_gallery_4353_2_137647.png

Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se
Ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.
Obs! Det ska komma ett automatiskt svar när ditt ärende är registrerat.

Supportansvarig: Malin Cederfjärd
E-post: supportansvarig@mensa.se

 

PR-ansvarig: Sandra Kastås
E-post: pr-ansvarig@mensa.se

 

Talesperson (presskontakter, intervjuer): Jenny Åkerman
E-post: talesperson@mensa.se

 

Gifted Children Program: Timmy Burchard
E-post: gcp-ansvarig@mensa.se

 

Social media: Anette Isaksson
E-post: social-media@mensa.se

 

Webbredaktör, Mensa.se: Henrik Muskos
E-post: webbredaktor@mensa.se

 

IT-ansvarig: vakant
E-post: it-ansvarig@mensa.se
Supportärenden: it-support@mensa.se
Support via Facebook undanbedes

 

Medlemstidningen Legatus Mensae:
Kontakta redaktionen: redaktion@mensa.se
Redaktör: Lova Stribén
E-post: redaktor@mensa.se
Viceredaktör: Kristin Thored
E-post: viceredaktor@mensa.se
Layoutansvarig: Viktor Erik Jensen
E-post: layoutansvarig@mensa.se

 

Testsamordnare: vakant, testansanvarig i styrelsen hanterar post till adressen
E-post: testsamordnare@mensa.se

 

Testadministratör: vakant
E-post: testreg@mensa.se

 

Utbildningsansvarig: Carina Ögell
E-post: utbildningsansvarig@mensa.se

 

Butiken: Magnus Gripenhammar
E-post: butik@mensa.se

 

SIGHT: Michaela Swartling
E-post: sight@mensa.se

 

Eventgruppsansvarig: Erik Günter
E-post: eventgruppsansvarig@mensa.se 

 

Bildbanksansvarig: Anna Eriksson
E-post: bildbanksansvarig@mensa.se 

 

Förmånsansvarig: Raymond Ke
E-post: formansansvarig@mensa.se

 

SIG-ansvarig: vakant
E-post: sig-ansvarig@mensa.se