Organisation


Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

 

Styrelse
Styrelsen.jpg

 

Du når hela styrelsen på gruppadressen board_sweden@mensa.se.

 

Ordförande
Monika.jpg
Monika Orski
E-post: ordforande@mensa.se

 

Vice ordförande
med_gallery_4353_1_68474.jpg
Bengt Wendel
E-post: viceordforande@mensa.se

 

Medlemsansvarig ( Membership Officer  )

Oscar.jpg

Oscar Björnfot
E-post: medlemsansvarig@mensa.se

Testansvarig

IMG_6424.jpg

Gustav Knutsson
E-post: testansvarig@mensa.se

Sekreterare (För frågor angående testning kontakta testansvarig)
IMG_6430.jpg
Fredrik Halvarsson
E-post: sekreterare@mensa.se

 

Kassör (Financial Officer)
Katarina.jpg
Katarina Gyulai
E-post: kassor@mensa.se

 

Aktivitetsansvarig
med_gallery_4353_2_595048.jpg
Erik Åkesson
E-post: aktivitetsansvarig@mensa.se

 

Suppleant 1
med_gallery_4353_2_139368.jpg
Christoffer Rosén
E-post: suppleant1@mensa.se

 

Suppleant 2
David.jpg
David Kronlid
E-post: suppleant2@mensa.se

 

Nationella funktionärer som väljs av årsmötet

  • Ombudsman: Erik Aludden
    E-post: ombudsman@mensa.se
  • Revisor: Stefano Giangiacomo
    E-post: revisor@mensa.se


Valkommitté
val@mensa.se

  • Daniel Offrell
  • Kristina Nielsen
  • Berth Olofsson
  • Suppleant Karin Kaill


Föreningens postadress
Mensa Sverige c/o Föreningshuset
Virkesvägen
26 120 30 Stockholm

Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se
Ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

I Sverige bedrivs verksamheten både på riksnivå och lokalt. Alla som går med i föreningen är automatiskt medlemmar i Mensa Sverige och har rösträtt på årsmötet. Förutom Mensa Sverige finns ett antal lokalföreningar, och i de områden som inte har lokalföreningar finns en lokalt medlemsansvarig, LMA, som samordnar aktiviteter och träffar för medlemmarna.

Lokalföreningarna har en egen styrelse och egen ekonomi. Du ansluts automatiskt till lokalföreningen i ditt område om det finns en sådan.

Det finns LMA i följande områden: Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Mittsverige, Mälardalen, Värmland, Västerbotten och Örebro.

sml_gallery_4353_2_137647.png

Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se
Ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.
Obs! Det ska komma ett automatiskt svar när ditt ärende är registrerat.

Supportansvarig: Mathias Svensson
E-post: supportansvarig@mensa.se

 

PR-ansvarig: Sandra Kastås
E-post: pr-ansvarig@mensa.se

 

Talesperson (presskontakter, intervjuer): Jenny Åkerman
E-post: talesperson@mensa.se

 

Gifted Children Program: Sten Collander
E-post: gcp-ansvarig@mensa.se

 

Social media: Anette Isaksson
E-post: social-media@mensa.se

 

Webbredaktör, Mensa.se: Jeanette Grönlund
E-post: webbredaktor@mensa.se

 

IT-ansvarig: Emil Hemdal
E-post: it-ansvarig@mensa.se

Vice IT-ansvarig: Ken Engström
E-post: it-ansvarig@mensa.se
Supportärenden: it-support@mensa.se
Support via Facebook undanbedes

 

Medlemstidningen Legatus Mensae:
Kontakta redaktionen: redaktion@mensa.se
Redaktör: Vendela Normark Granetoft
E-post: redaktor@mensa.se
Viceredaktör: Cecilia Linde
E-post: viceredaktor@mensa.se
Layoutansvarig: Viktor Erik Jensen
E-post: layoutansvarig@mensa.se

 

Forskningskoordinator: Padi Matseke
E-post: forskningskoordinator@mensa.se

 

Testsamordnare: Jörgen Björkman
E-post: testsamordnare@mensa.se

 

Testadministratör: Fredrik Nickander
E-post: testreg@mensa.se

 

Utbildningsansvarig: Pontus Linnell
E-post: utbildningsansvarig@mensa.se

 

Butiken: Magnus Gustafsson
E-post: butik@mensa.se

 

SIGHT: Adam Thorp
E-post: sight@mensa.se

 

Informationskoordinator: Adam Bäckström
E-post: ik@mensa.se

 

Stormöteskoordinator: Victoria Hasselquist
E-post: smk@mensa.se