Lokala föreningar


Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se
Ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

I Sverige bedrivs verksamheten både på riksnivå och lokalt. Alla som går med i föreningen är automatiskt medlemmar i Mensa Sverige och har rösträtt på årsmötet. Förutom Mensa Sverige finns ett antal lokalföreningar, och i de områden som inte har lokalföreningar finns en lokalt medlemsansvarig, LMA, som samordnar aktiviteter och träffar för medlemmarna.

Lokalföreningarna har en egen styrelse och egen ekonomi. Du ansluts automatiskt till lokalföreningen i ditt område om det finns en sådan.

Det finns LMA i följande områden: Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Mittsverige, Mälardalen, Värmland, Västerbotten och Örebro.

sml_gallery_4353_2_137647.png