Riksföreningen


Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

Styrelsen - email

Du når hela styrelsen på gruppadressen board_sweden@mensa.se

Ordförande - E-post: ordforande@mensa.se - Erik Günther

Vice ordförande - E-post: viceordforande@mensa.se - Vendela Normark Granetoft

Sekreterare - E-post: sekreterare@mensa.se - Agnes Hedberg

Kassör - E-post: kassor@mensa.se - Torgny Handreck

Aktivitetsansvarig - E-post: aktivitetsansvarig@mensa.se - Anna Bogmer

Medlemsansvarig - E-post: medlemsansvarig@mensa.se - Oscar Björnfot

Testansvarig - E-post: testansvarig@mensa.se - Victoria Hasselquist

Suppleant 1 - E-post: suppleant1@mensa.se - Monica Frank 

Suppleant 2 - E-post: suppleant2@mensa.se - Bengt Wendel

Nationella funktionärer som väljs av årsmötet

 

Ombudsman: Lennart Skärblom, Vice ombudsman: Ulle Östmark
E-post: ombudsman@mensa.se

Revisor: Stefano Giangiacomo
E-post: revisor@mensa.se


Valkommitté
val@mensa.se

  • Kristina Nielsen
  • Elina Velka
  • Desirée Edeskär
  • Suppleant Tove Verner-Carlsson


Föreningens postadress
Mensa Sverige c/o Föreningshuset
Virkesvägen
26 120 30 Stockholm