Riksföreningen


Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

 

Styrelse

Styrelse.jpg

Du når hela styrelsen på gruppadressen board_sweden@mensa.se.

 

Ordförande
Monika.jpg
Monika Orski
E-post: ordforande@mensa.se

 

Vice ordförande
Bengt.jpg
Bengt Wendel
E-post: viceordforande@mensa.se

 

Medlemsansvarig 
Oscar.jpg
Oscar Björnfot
E-post: medlemsansvarig@mensa.se

 

Testansvarig 
Gustav.jpg
Gustav Knutsson
E-post: testansvarig@mensa.se

 

Sekreterare
Vendela.jpg
Vendela Normark Granetoft
E-post: sekreterare@mensa.se

 

Kassör
Katarina.jpg
Katarina Gyulai
E-post: kassor@mensa.se

 

Aktivitetsansvarig
Erik.jpg
Erik Åkesson
E-post: aktivitetsansvarig@mensa.se

 

Suppleant 1
Anna.jpg
Anna Bogmer
E-post: suppleant1@mensa.se

 

Suppleant 2

David.jpg
David Kronlid
E-post: suppleant2@mensa.se

 

Nationella funktionärer som väljs av årsmötet

ErikA.jpg

Ombudsman: Erik Aludden
E-post: ombudsman@mensa.se

Revisor: Stefano Giangiacomo
E-post: revisor@mensa.se


Valkommitté
val@mensa.se

  • Kristina Nielsen
  • Berth Olofsson
  • Lena Padukova
  • Suppleant Karin Kaill


Föreningens postadress
Mensa Sverige c/o Föreningshuset
Virkesvägen
26 120 30 Stockholm