Riksföreningen


Medlemsadministration, Adressändringar, Medlemsärenden: support@mensa.se ange ditt medlemsnummer när du skriver till supporten.

 

Styrelse
Styrelsen.jpg

 

Du når hela styrelsen på gruppadressen board_sweden@mensa.se.

 

Ordförande
Monika.jpg
Monika Orski
E-post: ordforande@mensa.se

 

Vice ordförande
med_gallery_4353_1_68474.jpg
Bengt Wendel
E-post: viceordforande@mensa.se

 

Medlemsansvarig ( Membership Officer  )

Oscar.jpg

Oscar Björnfot
E-post: medlemsansvarig@mensa.se

Testansvarig

IMG_6424.jpg

Gustav Knutsson
E-post: testansvarig@mensa.se

Sekreterare (För frågor angående testning kontakta testansvarig)
IMG_6430.jpg
Fredrik Halvarsson
E-post: sekreterare@mensa.se

 

Kassör (Financial Officer)
Katarina.jpg
Katarina Gyulai
E-post: kassor@mensa.se

 

Aktivitetsansvarig
med_gallery_4353_2_595048.jpg
Erik Åkesson
E-post: aktivitetsansvarig@mensa.se

 

Suppleant 1
med_gallery_4353_2_139368.jpg
Christoffer Rosén
E-post: suppleant1@mensa.se

 

Suppleant 2
David.jpg
David Kronlid
E-post: suppleant2@mensa.se

 

Nationella funktionärer som väljs av årsmötet

  • Ombudsman: Erik Aludden
    E-post: ombudsman@mensa.se
  • Revisor: Stefano Giangiacomo
    E-post: revisor@mensa.se


Valkommitté
val@mensa.se

  • Daniel Offrell
  • Kristina Nielsen
  • Berth Olofsson
  • Suppleant Karin Kaill


Föreningens postadress
Mensa Sverige c/o Föreningshuset
Virkesvägen
26 120 30 Stockholm